Building

GEWISS Building

Разводни кутии и специјални контејнери, комплетен и координирана линија на дистрибутивни табли, врвни индустриски врски и интегриран систем на табли за специјални системи создадете ги системите за дистрибуција GEWISS.

GEWISS нуди комплетен индустриски систем за дистрибуција и снабдување со електрична енергија за да ги задоволи сите потреби. Дистрибутивни плочи на градилиштата (опсег 68 Q-BOX / Q-DIN), пиедестал за дистрибуција на енергија и услуги (опсег 68 Q-MC) и дистрибутивни плочи (опсег 68 Q-DIN) во комбинација со приклучоци и приклучоци (опсег IEC 309) или испреплетен штекер (опсег IB). EWISS, лидер на пазарот во разводни кутии и сектори за куќишта, обезбедува исто така комплетен, координиран опсег на површински и рамни дистрибутивни куќишта и плочи. Цевководите, додатоците и кабелските подножја на GEWISS можат да ги поврзат сите елементи на Интегрираниот електричен систем.

DOMOTICS
POWER
LIGHTING