Building

GEWISS Building

Kutitë e përbashkëta dhe kontejnerët specialë, linja e plotë dhe e koordinuar e bordeve të shpërndarjes, lidhjet industriale të teknologjisë së fundit dhe sistemi i integruar i bordeve speciale krijojnë sisteme të shpërndarjes GEWISS.

GEWISS ofron një sistem të plotë të shpërndarjes industriale dhe furnizim me energji elektrike për të përmbushur të gjitha nevojat. Bordet e shpërndarjes së kantierit (diapazoni 68 Q-BOX / Q-DIN), piedestali për shpërndarjen e energjisë dhe shërbimeve (diapazoni 68 Q-MC) dhe bordet e shpërndarjes (diapazoni 68 Q-DIN) në kombinim me prizat dhe bazat (diapazoni IEC 309 ) ose fole e ndërlidhur (banda IB). EWISS, një udhëheqës tregu në kuti kryqëzimesh dhe sektorë strehimi, gjithashtu ofron një gamë të plotë, të koordinuar të shtëpive dhe pllakave të shpërndarjes sipërfaqësore dhe të sheshtë. Pajisjet e tubave GEWISS, pajisjet dhe terminalet kabllorë mund të lidhin të gjithë elementët e Sistemit Elektrik të Integruar.

DOMOTICS
POWER
LIGHTING