Lighting

GEWISS Lighting

Развојот како константа во управувањето е филозофијата што ги водеше изборите на GEWISS од неговото основање до денес. Од првиот ден на своето раѓање, компанијата создаде решенија за извонредност и квалитет. Со текот на годините, оваа струка се оформуваше во деловен модел, заснован пред се на постојани инвестиции насочени кон истражување и развој, подготовка на целиот персонал и зајакнување на производствените структури. На овој начин, GEWISS се етаблираше како референтна точка за пазарот во производство на решенија и услуги за автоматизација на домови и згради, за заштита и дистрибуција на енергија, за мобилност, електрично и за интелигентно осветлување.

DOMOTICS
POWER
BUILDING