Lighting

GEWISS Lighting

Zhvillimi si një konstante në menaxhim është filozofia që ka udhëhequr zgjedhjet e GEWISS që nga fillimi i saj deri më sot. Që nga dita e parë e lindjes së saj, kompania ka krijuar zgjidhje për përsosmëri dhe cilësi. Me kalimin e viteve, ky profesion është formuar në një model biznesi, bazuar kryesisht në investime të vazhdueshme që synojnë kërkimin dhe zhvillimin, trajnimin e të gjithë stafit dhe forcimin e strukturave të prodhimit. Në këtë mënyrë, GEWISS është vendosur si një pikë referimi në treg në prodhimin e zgjidhjeve dhe shërbimeve për automatizimin e shtëpive dhe ndërtesave, mbrojtjen dhe shpërndarjen e energjisë, lëvizjen, ndriçimin elektrik dhe inteligjent.

DOMOTICS
POWER
BUILDING